Όροι Χρήσης

Η υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Ε.Β.Ε.Α. και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Ε.Β.Ε.Α..

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

– Διανείμετε τα περιεχόμενα (content) του site

– Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα,

– Χρησιμοποιήστε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται οτι η πηγή είναι το Ε.Β.Ε.Α.

To portal του Ε.Β.Ε.Α. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται απο συνδέσεις του προς αυτές.