ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Το ΕΒΕΑ, προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη χρηματοδότησή τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρέχει την Υπηρεσία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να καταχωρούν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την έγκριση δανειοδότησής τους μέσω όλων των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ρευστότητας με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία του κοροναϊου.

Όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι επαγγελματίες που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ή καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δικές τους ελλείψεις, καλούνται να καταχωρήσουν στην πλατφόρμα την περίπτωσή τους προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια για την υπερπήδηση των εμποδίων ή των καθυστερήσεων για τη χρηματοδότησή τους.

Πρόσβαση με χρήση κωδικών TAXISNETnavigate_next